Župe

VINKOVCI 1 – ŽUPA SV. EUZEBIJA I POLIONA- Trg bana J. Šokčevića 5

Župni ured radi od utorka do petka:

-dopodne: 8.30 – 11.00 sati

-popodne: 16.30 – 17.30 sati

-Telefon: 032/ 332-586

-e-mail: [email protected]

Nedjeljom, svetkovinama, na državne praznike, kada župni ured ne radi, za slučaj prijave ukopa i hitne stvari, svećenika uvijek možete naći prije ili poslije misa u sakristiji.


VINKOVCI 2 – ŽUPA SVETOG NIKOLE BISKUPA – Kralja Zvonimira 102 F

Župni ured radi od utorka do subote:

-utorak: 8.30 – 10.30

-srijeda: 16.30 – 18.30

-četvrtak: 8.30 – 10.30

-petak: 16.30 – 18.30

-subota: 8.30 – 10.30

-Telefon: 032/ 369-887

-Hitni slučajevi: 098/350-484

-e-mail: [email protected]

-Službena facebook stranica: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA VINKOVCI

Nedjeljom, svetkovinama, na državne praznike, kada župni ured ne radi, za slučaj prijave ukopa i hitne stvari, župnika uvijek možete naći prije ili poslije misa u sakristiji ili na broj mobitela za hitne slučajeve.


VINKOVCI 6 – ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVOG – A. B. Šimića 15B

Župni ured radi od utorka do petka:

-popodne: 16.00 – 18.00 sati

-Telefon: 032/ 304-444

-e-mail: [email protected]

-Službena facebook stranica: ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVOG

Nedjeljom, svetkovinama, na državne praznike, kada župni ured ne radi, za slučaj prijave ukopa i hitne stvari, svećenika uvijek možete naći prije ili poslije misa u sakristiji.

 

Mjesto za vašu reklamu

Mjesto za vašu reklamu